Ochrana osobního údaje

Udělujete tímto souhlas provozovateli Agentura mY s.r.o., se sídlem – Přítoky 111, Kutná Hora 284 01, IČ: 10684182,       zapsané u Městského soudu v Praze C 346251  (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o            ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • e-mail 

 • jméno

 • příjmení

 • fakturační adresa

 • telefon

 • text a jiné

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu my@agenturamy.cz nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. ​

©2021 by Agentura mY s.r.o. 

Se sídlem Přítoky 111, Kutná Hora 284 01, IČO: 106 84 182,  +420 777 696 501, my@agenturamy.cz 

Fotografie a materiály na těchto stránkách podléhají vlastnictví a autorskoprávní ochraně. Jakékoliv nakládaní, publikování a sdělování prostřednictvím soc. sítí, elektronických komunikací nebo tiskem, vystavování, rozmnožování apod. bez předchozího písemného souhlasu nositele práv, je zakázáno zákonem.